INFORMACJA

W okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. oraz od 01.11.2016r. do 31.12.2016r. jest  realizowany program współfinansowany ze środków Gminy Miasto Działdowo pt.: ”Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w mieście Działdowie w okresie ochronnym”.

 W ramach programu osoby bezdomne mogą bezpłatnie:

– otrzymać doraźny pobyt w noclegowni wraz z wyżywieniem;

– otrzymać posiłek regeneracyjny w stołówce;

– otrzymać odzież, bieliznę, obuwie;

– skorzystać z kapieli;

– skorzystać z poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, pedagog oraz wsparcie pracownika socjalnego).

WAŻNE!!!

Osoby korzystające nie mogą być pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu.

Caritas-logotyp_do_prezentacjipol_dzialdowo_coa-svggetimg

 

Comments are closed.