Archive for 27-11-2018

Działdowskie Centrum Caritas otrzymało nagrodę Amicus Bonus

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 26 listopada 2018 roku odbyła się okolicznościowa gala z udziałem Wicewojewody Sławomira Sadowskiego i pracowników pomocy społecznej.

Podczas gali Wicewojewoda uhonorował nagrodą Amicus Bonus osoby i podmioty prawne wyróżniające się w pracy oraz działalności na polu pomocy społecznej.

Działdowskie Centrum Caritas otrzymało statuetkę Amicus Bonus w kategorii zespołowej za wieloletnią działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych, twórcze reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne, oraz szerzenie idei pomocy drugiemu człowiekowi.