Pedagog ulicy

„ Pedagog ulicy w naszym mieście”

Dziadowskie Centrum CARITAS przy współpracy z Fundacją Wspólna Droga United Way Polska w ramach realizacji projektu „Pedagog ulicy w naszym mieście” na przełomie grudnia 2010 – i czerwca 2011 organizował wsparcie dla 15 stu  osób tj. dzieci i młodzieży,  uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Działdowo.

W ramach realizacji projektu  jego beneficjenci uczestniczyli w następujących zajęciach:

Kształtowania umiejętności pracy w grupie.

Uczenia nawiązywania dobrych stosunków z innymi, budowania koleżeństwa, przyjaźni.

Pokazywania pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, zapobiegania wchodzeniu w konflikty z prawem .

Uczenia samoakceptacji i wiary we własne siły, podnoszenia samooceny i asertywności.

      Korepetycji z przedmiotów ścisłych,

Prowadzone były pogadanki profilaktyczne, gry i zabawy sportowe, zajęcia zbiorowe i             indywidualne z  wykorzystaniem metod pracy z  zakresu pedagogiki ulicy.

Prowadzone były zajęcia  fitness, wyjazdy integracyjne na basen, do kina,  oraz wyjścia na  lodowisko.

wspolna