Informacja z przeprowadzonych warsztatów z dnia 18.01.2018 r. Podprogram 2017

W dniu 18.01.2018 r. w Działdowskim Centrum Caritas odbył się cykl warsztatów szkoleniowych, przeprowadzonych w ramach działań towarzyszących realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Celem przeprowadzonych warsztatów było omówienie podstawowych pojęć z zakresu gospodarowania budżetem domowym. Omówione zostały takie pojęcia jak: gospodarstwo domowe, budżet domowy    i jego składowe ( dochody i wydatki). Prowadząca warsztaty przedstawiła proces i zasady konstruowania domowego budżetu oraz przećwiczyła z uczestnikami warsztatów szablon budżetu domowego (celem analizy budżetu domowego własnego gospodarstwa).  Pani Lucyna Mątowska prowadząca warsztaty przedstawiła uczestnikom 30 sposobów na mądre oszczędzanie pieniędzy. Ta sama grupa osób również odbyła kolejne warsztaty szkoleniowe, które poprowadzone zostały przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Panią Anitę Pszenną. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie korzystających z pomocy w postaci paczek żywnościowych z zasadami przeciwdziałania marnowaniu żywności. Uczestnicy pozyskali wiedzę na temat źródeł         i przyczyn marnowania żywności, jak również uzyskali wskazówki jak zapobiegać marnowaniu produktów wykorzystywanych w swoich gospodarstwach domowych poprzez umiejętne przechowywanie wybranych produktów w lodówce. Udzielono również instruktarzu jak prawidłowo odczytywać terminy przydatności do spożycia wskazywane na opakowaniach produktów żywnościowych. Prowadząca wykłady poruszyła również temat dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na zakończenie wykładu uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą opinii mieszkańców powiatu działdowskiego na temat marnowania żywności. Serdecznie dziękujemy Pani Anicie Pszennej oraz Pani Lucynie Mątowskiej za przeprowadzenie wykładów.20180118_100224 20180118_090530 20180118_090401 20180118_090256

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowy upominek oraz wypełnili ankietę ewaluacyjną.