Informacja z przeprowadzonych warsztatów z dnia 24.06.2021 r. Podprogram 2020

W dniu 24.06.2021 r. w Działdowskim Centrum Caritas odbył się cykl warsztatów szkoleniowych, przeprowadzonych w ramach działań towarzyszących realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020. W zajęciach uczestniczyło 30 osób. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie korzystających z pomocy  w postaci paczek żywnościowych z profilaktyką i zasadami przeciwładziałania COVID-19, tematem jakże ważnym w okresie trwania epidemii na ternie RP. Na zakończenie wykładu uczestnicy mogli zadawać pytania i wywiązywała się dyskusja na temat objawów choroby, występujących powikłań po przechorowaniu COVID-19 oraz prowadzonych szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Poruszane zagadnienia:

  1. Czym jest choroba COVID-19?
  2. Definicja przypadku COVID-19 wg. kryteriów klinicznych, diagnostyki obrazowej, laboratoryjnych, epidemiologicznych.
  3. Różnica między testem RT-PCR a testem antygenowym i badaniem serologicznym.
  4. Czym jest koronawirus (metoda przenoszenia, żywotność na poszczególnych typach podłoża, wrażliwość na niektóre czynniki).
  5. Profilaktyka jako element przeciwdziałania COVID-19:- stosowanie zasady DDMA+W,  jak zapobiegać zakażeniom;
  1. Trening prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
  2. Podstawowe informacje dotyczące zasad odbywania kwarantanny, izolacji w warunkach domowych i zlecania badań w kierunku SARS-CoV-2 (m.in. długość okresu trwania kwarantanny/izolacji, gdzie pozyskać informacje o wyniku, ogólne informacje na temat systemu EWP, jakie dane zawiera i kto ma do niego dostęp).

Comments are closed.