Archive for Author caritas

Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach 24.11. – 25.11.2023 r. na terenie Miasta i Gminy Działdowo odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Działdowskie Centrum Caritas przy współpracy z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca o składanie w wyznaczonych sklepach artykułów spożywczych z długim terminem ważności. Zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących rodzin.

Informacja z przeprowadzonych działań towarzyszących w dniu 29.08.2023 – Podprogram 2021 Plus

W dniu 29.08.2023 r. w Działdowskim Centrum Caritas odbyły się warsztaty szkoleniowe, przeprowadzone w ramach działań towarzyszących realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. W zajęciach uczestniczyło 40 osób. Celem przeprowadzonych warsztatów było przedstawienie jak można wykorzystać produkty znajdujące się w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, a także przedstawienie innych propozycji na wykorzystanie produktów z długim terminem przydatności.

Przebieg warsztatów:
1. Higiena i dezynfekcja rąk, założenie rękawiczek,
2. Przygotowanie stanowisk pracy,
3. Przedstawienie propozycji na posiłki, które można wykonać z produktów znajdujących się w paczkach żywnościowych.
4. Samodzielne przygotowanie posiłków przez uczestników pod okiem kucharki – naleśniki oraz sałatka warzywna,
5. Sprzątanie stanowisk pracy,
6. Przygotowanie do konsumpcji,
7. Konsumpcja i ocena sporządzonych potraw.

Informacja z przeprowadzonych działań towarzyszących w dniu 28.08.2023 – Podprogram 2021 Plus

W dniu 28.08.2023 r. w Działdowskim Centrum Caritas odbyły się warsztaty szkoleniowe, przeprowadzone w ramach działań towarzyszących realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. W zajęciach uczestniczyło 40 osób. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie korzystających z pomocy w postaci paczek żywnościowych z czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości żywności oraz przyczynami marnowania żywności, wynikającymi przede wszystkim z błędów konsumentów. Podczas spotkania zaznajomiono uczestników warsztatów z zagadnieniami dotyczącymi picia wody oraz zawartości cukru w napojach. Podczas prezentacji wykorzystano również wykonaną wizualizację ilości cukru w wybranych napojach, chętnie spożywanych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Poruszane zagadnienia:
1. Prawidłowe przechowywanie produktów.
2. Czynniki naturalne powodujące stałe obniżanie się jakości.
3. Przyczyny marnowania żywności.
4. Wpływ marnowania żywności na wybrane elementy środowiska.
5. Przekonania społeczeństwa dotyczące marnowania żywności.
6. Jakie funkcje pełni woda w organizmie człowieka i jakie są skutki jeśli pijemy jej za mało.
7. Napoje – ile skrywają cukru m.in. woda smakowa, napoje energetyczne.
8. Soki i napoje mleczne – co należy o nich wiedzieć.
9. Co należy pić i w jakiej ilości.
10. Dlaczego napoje słodzone nie są dobre dla naszego zdrowia.

Informacja z przeprowadzonych działań towarzyszących w dniu 25.08.2023 – Podprogram 2021 Plus

W dniu 25.08.2023 r. w Działdowskim Centrum Caritas odbyły się warsztaty szkoleniowe, przeprowadzone w ramach działań towarzyszących realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. W zajęciach uczestniczyło 40 osób. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie korzystających z pomocy w postaci paczek żywnościowych z zasadami prawidłowego odżywiania potrzebnego dla utrzymania zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Poruszane zagadnienia:
1. Układ krążenia – wstęp.
2. Choroby układu krążenia – profilaktyka.
3. Omówienie składników szczególnie ważnych dla zdrowia serca.
4. Co jeść aby cieszyć się zdrowiem układu sercowo-naczyniowego? – omówienie zasad zdrowego żywienia.
5. W jakich produktach poza słodyczami występuje cukier? – burza mózgów.
6. Sposoby na ograniczenie cukru w diecie.
7. Co wybierać ze sklepowej półki? – porównanie produktów dostępnych w sklepach.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, określone przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie — których dochód:

do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,

od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych.

Informacje o terminach oraz miejscach realizacji warsztatów oraz wydawek żywności będą dostępne na stronie internetowej Działdowskiego Centrum Car

Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniu 25.11. – 26.11.2022 r. na terenie Miasta i Gminy Działdowo odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Działdowskie Centrum Caritas przy współpracy z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca o składanie w wyznaczonych sklepach artykułów spożywczych z długim terminem ważności. Zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących rodzin.

« Older Entries