Działalność Działdowskiego Centrum CARITAS

Działdowskie Centrum Caritas im. Abp. Juliana Antoniego Nowowiejskiego działa od 1998 roku.

W chwili obecnej działają następujące komórki:

  • Ognisko Wychowawcze
  • Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Stacja Opieki CARITAS
  • Centrum Interwencji Kryzysowej
  • Noclegownia dla osób bezdomnych
  • Stołówka
  • Pedagog ulicy
  • Szkolne Koła CARITAS
  • Pomoc w ograniczaniu skutków niepełnosprawności

Cały czas prowadzony jest remont mającego powstać  Hospicjum.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych działaniach wybierz odpowiednią pozycję z menu.