Centrum Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jest to zadanie realizowane przez Działdowskie Centrum CARITAS od 2005 roku. Zadanie to dotyczy świadczenia specjalistycznej pomocy przez tzw. „Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, który funkcjonuje na podstawie Umowy podpisanej pomiędzy Starostwem Powiatowym a Działdowskim Centrum Caritas od dnia 01 kwietnia 2005 roku.

Ośrodek udziela przede wszystkim pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, osobom przeżywającym kryzys jak również osobom poszkodowanym w wyniku traumatycznych zdarzeń losowych.

Ośrodek ma charakter ponad lokalny i obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Działdowskiego.
Formy świadczonej pomocy to:

 1. Poradnictwo
  • porady prawne – w każdy czwartek w godzinach 13.00-15.00
  • porady psychologiczne – w każdą środę w godzinach 13.00 – 15.00
  • porady pedagogiczne – w dniach pracy Ogniska Wychowawczego w godzinach 12.00 – 16.00

2. Pobyt całodobowy w hostelu Ośrodka z wyżywieniem.

Do Ośrodka nie przyjmuje się osób:

 • bezdomnych,
 • pod wpływem alkoholu,
 • zażywających narkotyki i inne środki odurzające,
 • sprawców przemocy.

Do ośrodka osoby w sytuacji kryzysowej mogą zgłaszać się osobiście, mogą być zgłaszane przez sąsiadów, znajomych, krewnych lub przez interweniujące instytucje.

Kontakt telefoniczny z ośrodkiem:
-całodobowo tel.: 664 028 708
-w dni robocze w godzinach 8°° – 16°° tel.: 23 697 27 04