Informacja z przeprowadzonych warsztatów 27-28.11.2017 r. Podprogram 2017

W dniach 27 – 28.11.2017 r. w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Lidzbarku odbył się cykl warsztatów szkoleniowych dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 „Podprogram 2017”. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie osób korzystających z pomocy w postaci paczek żywnościowych z zasadami przeciwdziałania marnowaniu żywności. Uczestnicy pozyskali wiedzę na temat wszystkich źródeł i przyczyn marnowania żywności, jak również uzyskali wskazówki jak zapobiegać marnowaniu produktów wykorzystywanych w swoich gospodarstwach domowych. Na zakończenie wykładu uczestnicy wypełnili anonimową ankietę oraz otrzymali drobne upominki. Wykład poprowadził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Działdowie Pani Anita Pszenna. Serdecznie dziękujemy Pani Iwonie Bartkowskiej – Muzal – Kierownikowi Dziennego Domu „Senior – Wigor” za udostępnienie sali i możliwość przeprowadzenia warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie.

20171128_090256 20171128_090730 20171128_094313