Informacja z przeprowadzonych warsztatów w dniach 12 – 13.04.2017 r.

W dniach 12 – 13.04.2017 r. w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Lidzbarku odbył się kolejny cykl warsztatów szkoleniowych dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. W ramach przeprowadzonych warsztatów osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy w postaci paczek żywnościowych zostały zaznajomione z zasadami przeciwdziałania marnowaniu żywności. Uczestnicy pozyskali wiedzę na temat źródeł i przyczyn marnowania żywności, jak również uzyskali wskazówki w jaki sposób planować zakupy, a tym samym zaoszczędzić środki finansowe podczas prowadzenia swoich gospodarstw domowych. Wykłady przeprowadził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Działdowie młodszy asystent Pani  Anita Pszenna. Serdecznie dziękujemy Pani Iwonie Bartkowskiej – Muzal – Kierownikowi Dziennego Domu „Senior – Wigor” za udostępnienie sali wykładowo-szkoleniowej i możliwość zorganizowania warsztatów w w/w placówce. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom warsztatów za obecność i zaangażowanie.

20170412_103834