Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii. Na terenie diecezji toruńskiej działają już 174 Szkolne Koła Caritas, które zrzeszają ponad 5000 wolontariuszy.

Cele szkolnych kół CARIATAS:

– niesienie pomocy wszystkim potrzebującym,

– rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,

– uczenie się współpracy z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi,
fundacjami i stowarzyszeniami,

– współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas,

– włączanie się w akcje charytatywne Caritas Diecezji Toruńskiej (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
akcje  wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia, zbiórki żywności).

Idee wiodące Szkolnego Koła Caritas:

– Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych poprzez wychowywanie i
uspołecznianie.

– Wzbogacanie i urozmaicanie roli wychowawczej szkoły.

– Wspieranie rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym  trudzie wychowawczym

– Propagowanie żywego i autentycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.

Jeśli jesteś osobą, którą chciałaby założyć Szkolne Koło Caritas (np. nauczycielem) lub jesteś młodą osobą zainteresowaną udziałem w szkolnym kole Caritas – ale nie wiesz, gdzie takie koła działają, prosimy o kontakt z Działdowskim Centrum Caritas.