FEPŻ 2021-2027

 

Działdowskie Centrum Caritas informuje, że wdrażany zostaje PROGRAM FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 (FEPŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Program Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a jego celem jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o kontakt z pracownikami Działdowskiego Centrum Caritas lub pracownikami socjalnymi Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie ( w zależności od miejsca zamieszkania) w celu otrzymania skierowania potrzebnego do odbioru pomocy żywnościowej.

Informacje dotyczące terminów dystrybucji żywności oraz realizacji warsztatów będą dostępne na stronie internetowej Działdowskiego Centrum Caritas.

Dystrybucja żywności odbywać się będzie każdorazowo w siedzibie Działdowskiego Centrum Caritas w Działdowie przy ul. Księżodworskiej 23.

Comments are closed.