Informacja z przeprowadzonych warsztatów z dnia 24.06.2021 r. Podprogram 2020

W dniu 24.06.2021 r. w Działdowskim Centrum Caritas odbył się cykl warsztatów szkoleniowych, przeprowadzonych w ramach działań towarzyszących realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020. W zajęciach uczestniczyło 30 osób. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie korzystających z pomocy w postaci paczek żywnościowych z zasadami prawidłowego przechowywania produktów, szczególnie podczas upałów, w celu zachowania jej wartości odżywczej, jakości i zmniejszenia strat.

Poruszane zagadnienia:

 1. Czynniki naturalne, powodujące stałe obniżanie się jakości żywności, aż do zepsucia włącznie lub oddziałujące niekorzystnie w sposób pośredni – omówienie wpływu każdego
  z nich.
 2. Czym są choroby odżywnościowe?
 3. Pięć kroków do bezpiecznej żywności:

– utrzymanie czystości;

– oddzielanie żywności surowej od ugotowanej;

– dokładne gotowanie;

– utrzymanie żywności w odpowiedniej temperaturze;

– używanie bezpiecznej wody i żywności.

 1. Czym grozi jedzenie przeterminowanej żywności: „różnica między produktami z datą ”należy spożyć do:…” a „najlepiej spożyć przed:…”.
 2. Trening z prawidłowego odczytywania informacji zawartych na etykiecie produktu.
 3. Na co zwracać uwagę czytając skład produktów, w tym stosowane dodatki do żywności.
 4. Jak być świadomym konsumentem i dbać o bezpieczeństwo swoich posiłków.

Informacja z przeprowadzonych warsztatów z dnia 24.06.2021 r. Podprogram 2020

W dniu 24.06.2021 r. w Działdowskim Centrum Caritas odbył się cykl warsztatów szkoleniowych, przeprowadzonych w ramach działań towarzyszących realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020. W zajęciach uczestniczyło 30 osób. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie korzystających z pomocy  w postaci paczek żywnościowych z profilaktyką i zasadami przeciwładziałania COVID-19, tematem jakże ważnym w okresie trwania epidemii na ternie RP. Na zakończenie wykładu uczestnicy mogli zadawać pytania i wywiązywała się dyskusja na temat objawów choroby, występujących powikłań po przechorowaniu COVID-19 oraz prowadzonych szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Poruszane zagadnienia:

 1. Czym jest choroba COVID-19?
 2. Definicja przypadku COVID-19 wg. kryteriów klinicznych, diagnostyki obrazowej, laboratoryjnych, epidemiologicznych.
 3. Różnica między testem RT-PCR a testem antygenowym i badaniem serologicznym.
 4. Czym jest koronawirus (metoda przenoszenia, żywotność na poszczególnych typach podłoża, wrażliwość na niektóre czynniki).
 5. Profilaktyka jako element przeciwdziałania COVID-19:- stosowanie zasady DDMA+W,  jak zapobiegać zakażeniom;
 1. Trening prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 2. Podstawowe informacje dotyczące zasad odbywania kwarantanny, izolacji w warunkach domowych i zlecania badań w kierunku SARS-CoV-2 (m.in. długość okresu trwania kwarantanny/izolacji, gdzie pozyskać informacje o wyniku, ogólne informacje na temat systemu EWP, jakie dane zawiera i kto ma do niego dostęp).

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Powiatu Działdowskiego serdecznie zapraszamy do udziału i rozpowszechniania krótkiego badania ankietowego, mającego na celu poznanie Waszej opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stronach naszej Gminy i jej potrzebach rozwojowych.

Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż 10 -15 minut. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego – Południowych Mazur obejmujących teren naszej gminy oraz pozostałych gmin położonych w powiecie działdowskim, nidzickim, szczycieńskim i piskim. Celem nowo powstałego porozumienia ponadlokalnego czterech powiatów jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania pozakonkursowego z puli środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego.

Link do ankiety to: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97y9mv9

« Older Entries Recent Entries »